was successfully added to your cart.

Карикатура по снимка – Художествена галерия CID

By | Карикатура по снимка | Няма коментари

Автор – Vanderlei Silva 

Нов лого конкурс – Amicus Bio

By | ИЗРАБОТКА НА ЛОГО, Лого | Няма коментари

Отново конкурс за лого и отново поръчител е колега от форума „Предприемач“.

Естествено няма как да мине без мое участие.

Задачата е поставена интересно и си струва да дам всичко от себе си. Спортната злоба е важна в случая, а и портфолиото набъбва. Между другото имаме концепция и по конкурсът за лого за Наградите на млади учени – Джон Атанасов ето условията и за този конкурс тук.

Да не се отплесвам. Става дума за Amicus Bio – компания, която се занимава с био продукти, здраве. Друг акцент, който се търси във фирмената идентичност е – връзката между Amicus (Приятел) и (Bio) -живот. Цветовете, както всички се досещат вече са зелено, бяло евентуално кафяво. Почти веднага в главата ми изплува първата концепция, изпълнението обаче ми взе здравето. Исках „приятелят“ да бъде съчетан с духът на природата и да бъде в неразривна симбиоза … и здрава връзка. След множество мъки и неволи, се радвам да споделя направеното:

 

Лого конкурс
Конкурс за лого

 

Както всеки конкурс и в този има сериозно участие от добри български лого дизайнери, които уважавам като колеги, затова и държа да дам най – доброто от себе си. Затова и първо в блога визуализирам логото, като UV – лак. Който изглежда доста стилно. Идеята се вижда, виждат се детайлите. Логото е разпознаваемо… има силна идентичност и за това веднага е сладващата визуализация … Върху тениска.. Това не е случаен избор… по – долу ще обясня защо…

amicus-t-shirt

Тениска с визуализация с концепцията но лого

Обикновено, всяко Bio начинание може само да придобие популярност. Затова всеки  био продукт има нужда от привърженици, агитка, които безкористно да го презентират.

(Една вметка, която има значение. Кока – кола не напразно подаряват непрекъснато в промоциите си чаши и тенски. Това е един доста добър начин да популяризираш марката си. ). Тениската с логото и каузата е изпитан метод. Мога да дам много примери –  от „Да изчистим България за един ден!“ до кампанията “  „Глобул Грийн“. Не е нужно да давам доказателства, че „зелените“ си падат по каузите, съответно логото е важно да изглежда добре върху тениска.

 

ami

Лого концепция за Amicus Bio

И това е следваща визуализация, точно преди да забия последни щрих и да покажа логото в цялостната му дълбочина и смисъл, защото най – важния момент е смисъла, който носи в себе си. Художественото оформление, типографията са само част от всичко… преди да видите приятелството, и духа на природа свързани в един символ е добре да сте прочели, всичко до тук…

amicus-logo

За тези, които не са видели , а свързано в жива връзка с духа на природата и образуват в целостта си дърво.

И още една концепция. Темата ми е доста интересна, а има и много различни пътища, по  които да се разсъждава и развива бранд. В основата на тази концепция стои Amicus – приятелството. Естествено зеления личен отпечатък показва, че всеки сам и лично е отговорен към бъдещето.

Двата отпечатък на ръка се вплитат, като образуват короната на другия символ в това лого – дървото. То символизира първичната сила и могъществото на природата.

amicuc-hand1

Зелено лого – Amicus Bio

amicuc-hand-pack

Опаковка на продукт от серията на – Amicus Bio – примерна визуализация

 

amicus-logo-hand

Втора концепция за логото

Конкурс за лого на наградите Джон Атанасов

By | ИЗРАБОТКА НА ЛОГО, Лого | Няма коментари

 Конкурс за оригинално и разпознаваемо лого обяви Администрацията на Президента.

Създаването на логото е за състезанието на млади учени за наградите и грамотите „Джон Атанасов“

които се присъждат за забележителни постижения в сферата на информационните и комуникационните технологии.
Отличията се връчват от държавния глава от 2003 г. в подкрепа на обещаващи български изследователи. Инициативата се провежда в памет на най-знаменития изследовател от български произход в областта на информационните технологии Джон Атанасов, дал значим тласък на съвременното развитие на света.
В конкурса за лого на отличията могат да се включат графични дизайнери с въображение и добри идеи. Изборът ще бъде направен от специализирана експертна комисия. Победителят ще получи плакет и грамота от Президента на Република България. Ще бъдат връчени и две поощрителни награди.
Конкурсът е отворен от 11 юни до 31 юли 2014 г. Комплектът документи се подава на имейл адрес: nagradajohnatanasoff@president.bg или лично на адрес: София, бул. „Дондуков“ №2, за конкурса за лого на отличията „Джон Атанасов“. За обратна връзка и въпроси се свържете с нас на телефони: +359 2 92 39 106; +359 2 92 39 150.

ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА:

Администрацията на Президента на Република България организира конкурс за изработване на оригинален проект за лого за отличиятана Президента на Република България „Джон Атанасов“.

John Atanasoff

John Atanasoff

Целта на конкурса е създаване на съвременен символ на изследователската креативност, иновациите и практическото приложение на науката, въплътени в ежегодните традиционни награди за млади учени, притежаващи и доказали голям потенциал в областта на информатиката и информационните и комуникационните технологии. От кандидатите се очаква да представят проект на графичен знак, който да изразява в дългосрочен план: същността на отличията на Президента на Републиката „Джон Атанасов“ и  поставя акцент и внушава следните послания: изследователска дейност, творчески подход в научната сфера, открития, иновации в областта на информатиката, информационните и комуникационните технологии. Запазеният знак ще намери приложение в сайта на президентските награди „Джон Атанасов“, грамоти, плакет, бланки, конкурсна документация, визуална комуникация и др., в рамките на инициативата на Президента на Р България „Джон Атанасов“. Постъпилите конкурсни проекти се оценяват от специално назначено за целта независимо жури в състав: Председател: г-жа Екатерина Захариева, Началник на кабинета на Президента на Република България

Членове:

 1. проф. Светослав Кокалов, (ректор на Националната художествена академия)
 2. г-жа Велина Мавродинова, (Студио Ентусиазъм)
 3. г-жа Весела Данчева, (Compote Collective)
 4. г-жа Бояна Гяурова, (мениджър на One Design Week)
 5. г-н Андреан Нешев, (Post – studio)
 6. г-жа Анна-Мари Виламовска (Секретар по наука и здравеопазване на Президента на Република България)

Президентът на Република България ще удостои с плакет автора/авторите на проекта, който спечели конкурса за лого на инициативата по време на официалната церемония за връчване на отличията „Джон Атанасов“ за 2014г. през м. октомври 2014г. В допълнение, за проектите, класирани на второ и на трето място ще бъдат присъдени две награди, в размер на 200 /двеста/ лв. всяка. Авторските права върху проекта, класиран на първо място, ще се откупят от Администрацията на Президента за сумата от 1500 /хиляда и петстотин/ лв., с договор за предоставяне на авторски права. Спечелилият проект ще бъде медийно анонсиран. Допуснатите до участие в конкурса проекти, след получено съгласие от страна на автора/авторите, ще бъдат представени публично през м. септември 2014г.  

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 1. Изисквания към проекта:
 • Всеки проект трябва да бъде създаден специално за целите на конкурса;
 • Проектът трябва да е авторски, оригинален; новаторски; да не копира или напомня съществуващи лога или слогани, да е разпознаваем за целта на инициативата и да се асоциира със същността на  отличията на Президента на Република България в областта на информационните и комуникационните технологии „Джон Атанасов“;
 • Да не е бил показван публично по какъвто и да е начин;
 • Да е създаден изцяло от участника, който кандидатства с него. Ако проектът е създаден от повече от едно лица, в конкурса с него трябва да участват всички автори;
 • Каквито и да е права върху проекта или части от него да не бъдат притежавани от трети лица;
 • Всеки проект се придружава със:

а. Проект на графичен знак със и без надпис: Президентски награди „Джон Атанасов“, във векторен формат, всички шрифтове в криви. Всеки един от проектите на графичен знак трябва да бъде представен в черно-бял и в цветни варианти, във формат .eps или .ai. и да не съдържа информация за автора/авторите си. б. Текстово описание на концепцията – чрез текст в свободна форма да се обясни концепцията на автора/авторите. Кандидатите могат да използват подходящи за целта дигитални изображения за медийно приложение. Текстовото описание на концепцията не бива да надвишава 3 000 знака. в. Приложение, представящо възможностите за приложение на логото: да бъдат представени проект за сайт, плакет, грамоти, бланка, плакат и други. г. Декларация за  авторство на предложения проект по образец, даден в приложение. Декларацията трябва да бъде попълнена, подписана и сканирана. д. Автобиография на автора/авторите на проекта. е. Подписана декларация, в която всеки автор декларира:

 1. Предварително съгласие за предоставяне на авторски права върху разработката срещу обявената сума, по образец, съгласно приложението. Декларацията трябва да бъде попълнена, подписана и сканирана.
 2. Съгласие за публично представяне на авторския проект, по образец, съгласно приложението. Декларацията трябва да бъде попълнена, подписана и сканирана.

Независимото жури ще оценява единствено проекти, отговарящи на горепосочените условия. Проектите ще бъдат представени на журито без информация за техните автори.  

 1. Изисквания относно участниците:

Със свой авторски проект имат право да участват едно или повече физически лица, навършили 18 години,  и юридически лица. Всеки автор може да предложи за участие в конкурса до 3 (три) проекта, в изготвянето на които е участвал. Членовете на журито нямат право да участват в конкурса.  

 1. Всички подадени проекти се разглеждат и се допускат до участие в конкурса, само ако  отговарят на условията на конкурса.

 1. Подаване на проектите:

Проектите могат да бъдат подавани на адрес: София, бул. „Дондуков“ № 2, за конкурса за лого на отличията „Джон Атанасов“ или по интернет на е-mail: nagradajohnatanasoff@president.bg от 09:00ч. на 11 юни 2014 до 17:00 ч. на 31 юли 2014 г. (българско време). Прикачените документи не бива да надвишават 10 MB. Проекти, получени след посочения краен срок, няма да бъдат допуснати до участие.  

 1. Назначаване на жури:

Председателят и членовете на независимото жури се назначат със заповед на Главния секретар на Администрацията на Президента.  

 1. Оценяване на проектите:

Допуснатите до участие в конкурса проекти се оценяват по следните Критерии при оценяване:

 • Съответствие с посочените изисквания;

 

 • Съответствие с идеята и целите на конкурса „Джон Атанасов“;

 

 • Оригиналност на идеята;

 

 • Степен на графичен и смислов синтез;

 

 • Съвременно излъчване.

4. Обявяване на победителите: В срок до 15 август 2014г. се оповестяват класираните на първите три места проекти. Договорът за предоставяне/отстъпване на авторските права с автора/авторите на спечелилия конкурса проект се сключва в срок до 10 септември 2014г. На 3 октомври 2014г. спечелилият конкурса проект се отличава с плакет на официалната церемония за връчване на отличията „Джон Атанасов“ за 2014г.

Google стартира нова услуга – Google domains

By | изработка на сайт | Няма коментари
google domains

google domains

Гигантът Google взриви IT средите с новата си услуга – Google Domains.

Очаква се този проект да обърка планове на много от досегашните регистратори.

Тъй като ние от Creative ideas & design работим в сферата считаме, че информацията ще промени драстично статуквото, онлайн бизнеса и начина на работа в Интернет.

Google обяви вчера , че компанията е в процес на  изграждане и пускане на  услуга за регистрация на домейни, наречена Google Domains. Продуктът все още е в ранен етап на работа, така че за сега има само beta версия, която към момента все още няма всички функции.

Google реши да пусне на пазара  продукта, тъй като, според неговите изследвания, 55% от малките предприятия и малкия бизнес все още не разполагат с уебсайт.

С тази стъпка Google смята, че ще  да направи повече, за да помогне старта  компаниите и малкия бизнес, като засилят  тяхното онлайн присъствие.  Google домейни няма да продават  хостинг, но доста от големите доставчици Squarespace , Wix , Weebly и Shopify подписаха на като партньори и ще предлагат услугата.

Когато Google Domains стартира официално обществеността, ще бъде в състояние да купуват и продават домейни чрез услугата. За разлика от някои други фирми регистратори на на домейн, Google няма да ви таксува допълнително, за да регистрирате вашето домейн име. Вие ще можете също да създадете до 100 имейл адреси към домейна  и най-много 100 персонализирани под-домейни. Google Domains също ще използва собствени DNS сървъри на компанията, така че посетителите трябва да получат пъргавото време за реакция, когато те удари вашия сайт.

Ако сте заинтересувани от изпробването на Google Domains вижте линка в началото на статията и следвайте инструкциите.

Ето и част от ревюто на услугата:

Изграждане на сайт

Независимо дали сте новобранец или ветеран, нашите уебсайт хостинг доставчиците  предлагат всичко, което ще ви трябва за да създадете лесно красив сайт. Това е допълнителна услуга, предлагана от Shopify, Squarespace, Weebly и Wix. За допълнително заплащане, ще се радвате на сигурен, надежден хостинг, адаптивни (responsive) уеб шаблони и мощни функции, чрез които да създадете онлайн магазини за електронната търговия. Не е задължително да умеете да кодирате и да разбирате от дизайн.

Продуктова фотография

By | ВИДЕО МАРКЕТИНГ, Дизайн за предпечат, ПРОДУКТОВА ФОТОГРАФИЯ, УСЛУГИ | Няма коментари

Безспорен факт е, че качествените и стойностни фотографии многократно увеличават продажбите. Достатъчно е да се замислите колко пъти сте си купували царевица на пара, сладолед, дюнер или пък екзотична напитка, например „мохито“ само заради добрата релама.

Добре представените и ясни снимки неимоверно ангажират вниманието на клиента и го подтикват към покупка.

Ние от Creative ideas & design предлагаме професионална продуктова фотография, а също и кратко видео преставяне на вашите продукти.

Изображенията обикновенно се използват за фирмена продукция, всякакви графични материали, всички видове реклами, включително билбордове, видео представяния, брошури, менюта и т.н.

Най-често приложение намират в интернет магазините, уеб сайтовете, както и във всички други електронни издания.

Всички фотографии биват заснети в студийни условия при наличието на подходяща професионална светлина или на място при клиента с необходимото допълнително оборудване (осветление).

Факт е, че предложените от нас цени са изключително атрактивни и напълно оговарящи на високите критерии за продуктова фотография.

Вярваме, че можем да представим вашите продукти по възможно най-добрият начин без употребата на допълнително разкрасяване.

Така бихте избегнали много излишни нерви и рекламации, тъй като вашите клиенти ще получат точно това, което са видяли и харесали.

Какво ни е нужно за заснемането на продукт?

1. Подходящ интериор и декорация.

2. Аранжировка на кадъра, която може да бъде направена от нас /като стриктно се придържаме към желанията и изискванията ви/ или от друг декоратор. В посочените по-долу цени за продуктова фотография не е включена аранжировката, чиято цена се определя на база нейната сложност.

Всички обекти биват заснети под различна светлина според желания резултат.

Това, което вие получавате:

1. Изображение във формат JPG, RAW и всички останали съвместими формати, като снимките са с висока резолюция, оптимизирани за уеб сайтове.

2. Премахване шума от изображенията посредством Photoshop.

3. Запис върху преносим носител носител.

4. Запазване на оригиналните контури и форми на продукта.

5. Добавяне на фирменото ви лого или адреса на уеб сайта ви.

Нашите цени варират в рамките между 3 и 15лв. на одобрена снимка, като крайната цена се оформя според броя снимки, както и от сложността на заснетите продукти.

За постояни клиенти цените се формират по договаряне.

Предлагаме до 30% отстъпка за редовните ни клиенти, ползващи услугата – “ Периодично заснемане на продукти“.

Минималната поръчка е на стойност 50лв.

Заснемането на дрехи, обувки и аксесоари може да стане, както върху изкуствен манекен, така и върху модел.

Моделът може да бъде ваш или нает от нас /хонорарът се поема от вас/.

Снимките могат да бъдат заснети в нашето студио или на избрана от вас локация (за момента заснемаме подуктова фотография на терен на клиента само в градовете София и Перник, както и на територията на цяла област Перник).

ФОРМА ЗА ЗАПИТВАНЕ