Дизайн на визитка

Подредбата е очаквана и дава най-важната информация, веднага на четящия. Логото се натрапва (което е плюс според мен). Данните са разположени вертикално, защото се налага такъв тренд, или мода да го нарека при дизайна на визитни картички. Това е.

web-design2

Web design

Creative ideas & design

cid-vintage

Фотография

11/03/2015

cid-vintage8

SEO

Creative ideas & design