was successfully added to your cart.

Category Archives: ИЗРАБОТКА НА ЛОГО

Нов лого конкурс – Amicus Bio

By | ИЗРАБОТКА НА ЛОГО, Лого | Няма коментари

Отново конкурс за лого и отново поръчител е колега от форума „Предприемач“.

Естествено няма как да мине без мое участие.

Задачата е поставена интересно и си струва да дам всичко от себе си. Спортната злоба е важна в случая, а и портфолиото набъбва. Между другото имаме концепция и по конкурсът за лого за Наградите на млади учени – Джон Атанасов ето условията и за този конкурс тук.

Да не се отплесвам. Става дума за Amicus Bio – компания, която се занимава с био продукти, здраве. Друг акцент, който се търси във фирмената идентичност е – връзката между Amicus (Приятел) и (Bio) -живот. Цветовете, както всички се досещат вече са зелено, бяло евентуално кафяво. Почти веднага в главата ми изплува първата концепция, изпълнението обаче ми взе здравето. Исках „приятелят“ да бъде съчетан с духът на природата и да бъде в неразривна симбиоза … и здрава връзка. След множество мъки и неволи, се радвам да споделя направеното:

 

Лого конкурс
Конкурс за лого

 

Както всеки конкурс и в този има сериозно участие от добри български лого дизайнери, които уважавам като колеги, затова и държа да дам най – доброто от себе си. Затова и първо в блога визуализирам логото, като UV – лак. Който изглежда доста стилно. Идеята се вижда, виждат се детайлите. Логото е разпознаваемо… има силна идентичност и за това веднага е сладващата визуализация … Върху тениска.. Това не е случаен избор… по – долу ще обясня защо…

amicus-t-shirt

Тениска с визуализация с концепцията но лого

Обикновено, всяко Bio начинание може само да придобие популярност. Затова всеки  био продукт има нужда от привърженици, агитка, които безкористно да го презентират.

(Една вметка, която има значение. Кока – кола не напразно подаряват непрекъснато в промоциите си чаши и тенски. Това е един доста добър начин да популяризираш марката си. ). Тениската с логото и каузата е изпитан метод. Мога да дам много примери –  от „Да изчистим България за един ден!“ до кампанията “  „Глобул Грийн“. Не е нужно да давам доказателства, че „зелените“ си падат по каузите, съответно логото е важно да изглежда добре върху тениска.

 

ami

Лого концепция за Amicus Bio

И това е следваща визуализация, точно преди да забия последни щрих и да покажа логото в цялостната му дълбочина и смисъл, защото най – важния момент е смисъла, който носи в себе си. Художественото оформление, типографията са само част от всичко… преди да видите приятелството, и духа на природа свързани в един символ е добре да сте прочели, всичко до тук…

amicus-logo

За тези, които не са видели , а свързано в жива връзка с духа на природата и образуват в целостта си дърво.

И още една концепция. Темата ми е доста интересна, а има и много различни пътища, по  които да се разсъждава и развива бранд. В основата на тази концепция стои Amicus – приятелството. Естествено зеления личен отпечатък показва, че всеки сам и лично е отговорен към бъдещето.

Двата отпечатък на ръка се вплитат, като образуват короната на другия символ в това лого – дървото. То символизира първичната сила и могъществото на природата.

amicuc-hand1

Зелено лого – Amicus Bio

amicuc-hand-pack

Опаковка на продукт от серията на – Amicus Bio – примерна визуализация

 

amicus-logo-hand

Втора концепция за логото

Конкурс за лого на наградите Джон Атанасов

By | ИЗРАБОТКА НА ЛОГО, Лого | Няма коментари

 Конкурс за оригинално и разпознаваемо лого обяви Администрацията на Президента.

Създаването на логото е за състезанието на млади учени за наградите и грамотите „Джон Атанасов“

които се присъждат за забележителни постижения в сферата на информационните и комуникационните технологии.
Отличията се връчват от държавния глава от 2003 г. в подкрепа на обещаващи български изследователи. Инициативата се провежда в памет на най-знаменития изследовател от български произход в областта на информационните технологии Джон Атанасов, дал значим тласък на съвременното развитие на света.
В конкурса за лого на отличията могат да се включат графични дизайнери с въображение и добри идеи. Изборът ще бъде направен от специализирана експертна комисия. Победителят ще получи плакет и грамота от Президента на Република България. Ще бъдат връчени и две поощрителни награди.
Конкурсът е отворен от 11 юни до 31 юли 2014 г. Комплектът документи се подава на имейл адрес: nagradajohnatanasoff@president.bg или лично на адрес: София, бул. „Дондуков“ №2, за конкурса за лого на отличията „Джон Атанасов“. За обратна връзка и въпроси се свържете с нас на телефони: +359 2 92 39 106; +359 2 92 39 150.

ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА:

Администрацията на Президента на Република България организира конкурс за изработване на оригинален проект за лого за отличиятана Президента на Република България „Джон Атанасов“.

John Atanasoff

John Atanasoff

Целта на конкурса е създаване на съвременен символ на изследователската креативност, иновациите и практическото приложение на науката, въплътени в ежегодните традиционни награди за млади учени, притежаващи и доказали голям потенциал в областта на информатиката и информационните и комуникационните технологии. От кандидатите се очаква да представят проект на графичен знак, който да изразява в дългосрочен план: същността на отличията на Президента на Републиката „Джон Атанасов“ и  поставя акцент и внушава следните послания: изследователска дейност, творчески подход в научната сфера, открития, иновации в областта на информатиката, информационните и комуникационните технологии. Запазеният знак ще намери приложение в сайта на президентските награди „Джон Атанасов“, грамоти, плакет, бланки, конкурсна документация, визуална комуникация и др., в рамките на инициативата на Президента на Р България „Джон Атанасов“. Постъпилите конкурсни проекти се оценяват от специално назначено за целта независимо жури в състав: Председател: г-жа Екатерина Захариева, Началник на кабинета на Президента на Република България

Членове:

 1. проф. Светослав Кокалов, (ректор на Националната художествена академия)
 2. г-жа Велина Мавродинова, (Студио Ентусиазъм)
 3. г-жа Весела Данчева, (Compote Collective)
 4. г-жа Бояна Гяурова, (мениджър на One Design Week)
 5. г-н Андреан Нешев, (Post – studio)
 6. г-жа Анна-Мари Виламовска (Секретар по наука и здравеопазване на Президента на Република България)

Президентът на Република България ще удостои с плакет автора/авторите на проекта, който спечели конкурса за лого на инициативата по време на официалната церемония за връчване на отличията „Джон Атанасов“ за 2014г. през м. октомври 2014г. В допълнение, за проектите, класирани на второ и на трето място ще бъдат присъдени две награди, в размер на 200 /двеста/ лв. всяка. Авторските права върху проекта, класиран на първо място, ще се откупят от Администрацията на Президента за сумата от 1500 /хиляда и петстотин/ лв., с договор за предоставяне на авторски права. Спечелилият проект ще бъде медийно анонсиран. Допуснатите до участие в конкурса проекти, след получено съгласие от страна на автора/авторите, ще бъдат представени публично през м. септември 2014г.  

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 1. Изисквания към проекта:
 • Всеки проект трябва да бъде създаден специално за целите на конкурса;
 • Проектът трябва да е авторски, оригинален; новаторски; да не копира или напомня съществуващи лога или слогани, да е разпознаваем за целта на инициативата и да се асоциира със същността на  отличията на Президента на Република България в областта на информационните и комуникационните технологии „Джон Атанасов“;
 • Да не е бил показван публично по какъвто и да е начин;
 • Да е създаден изцяло от участника, който кандидатства с него. Ако проектът е създаден от повече от едно лица, в конкурса с него трябва да участват всички автори;
 • Каквито и да е права върху проекта или части от него да не бъдат притежавани от трети лица;
 • Всеки проект се придружава със:

а. Проект на графичен знак със и без надпис: Президентски награди „Джон Атанасов“, във векторен формат, всички шрифтове в криви. Всеки един от проектите на графичен знак трябва да бъде представен в черно-бял и в цветни варианти, във формат .eps или .ai. и да не съдържа информация за автора/авторите си. б. Текстово описание на концепцията – чрез текст в свободна форма да се обясни концепцията на автора/авторите. Кандидатите могат да използват подходящи за целта дигитални изображения за медийно приложение. Текстовото описание на концепцията не бива да надвишава 3 000 знака. в. Приложение, представящо възможностите за приложение на логото: да бъдат представени проект за сайт, плакет, грамоти, бланка, плакат и други. г. Декларация за  авторство на предложения проект по образец, даден в приложение. Декларацията трябва да бъде попълнена, подписана и сканирана. д. Автобиография на автора/авторите на проекта. е. Подписана декларация, в която всеки автор декларира:

 1. Предварително съгласие за предоставяне на авторски права върху разработката срещу обявената сума, по образец, съгласно приложението. Декларацията трябва да бъде попълнена, подписана и сканирана.
 2. Съгласие за публично представяне на авторския проект, по образец, съгласно приложението. Декларацията трябва да бъде попълнена, подписана и сканирана.

Независимото жури ще оценява единствено проекти, отговарящи на горепосочените условия. Проектите ще бъдат представени на журито без информация за техните автори.  

 1. Изисквания относно участниците:

Със свой авторски проект имат право да участват едно или повече физически лица, навършили 18 години,  и юридически лица. Всеки автор може да предложи за участие в конкурса до 3 (три) проекта, в изготвянето на които е участвал. Членовете на журито нямат право да участват в конкурса.  

 1. Всички подадени проекти се разглеждат и се допускат до участие в конкурса, само ако  отговарят на условията на конкурса.

 1. Подаване на проектите:

Проектите могат да бъдат подавани на адрес: София, бул. „Дондуков“ № 2, за конкурса за лого на отличията „Джон Атанасов“ или по интернет на е-mail: nagradajohnatanasoff@president.bg от 09:00ч. на 11 юни 2014 до 17:00 ч. на 31 юли 2014 г. (българско време). Прикачените документи не бива да надвишават 10 MB. Проекти, получени след посочения краен срок, няма да бъдат допуснати до участие.  

 1. Назначаване на жури:

Председателят и членовете на независимото жури се назначат със заповед на Главния секретар на Администрацията на Президента.  

 1. Оценяване на проектите:

Допуснатите до участие в конкурса проекти се оценяват по следните Критерии при оценяване:

 • Съответствие с посочените изисквания;

 

 • Съответствие с идеята и целите на конкурса „Джон Атанасов“;

 

 • Оригиналност на идеята;

 

 • Степен на графичен и смислов синтез;

 

 • Съвременно излъчване.

4. Обявяване на победителите: В срок до 15 август 2014г. се оповестяват класираните на първите три места проекти. Договорът за предоставяне/отстъпване на авторските права с автора/авторите на спечелилия конкурса проект се сключва в срок до 10 септември 2014г. На 3 октомври 2014г. спечелилият конкурса проект се отличава с плакет на официалната церемония за връчване на отличията „Джон Атанасов“ за 2014г.

Изработка на лого

By | ИЗРАБОТКА НА ЛОГО, Лого, УСЛУГИ | Няма коментари

В света на бизнеса става все по-наложително фирмите да правят въздействащо и запомнящо се първо впечатление, оставайки за дълго в съзнанието на потребителите.

Съществува един фактор, чиято роля определя налагането на определен продукт, фирма или пък уеб сайт на пазара. Този фактор разграничава една фирма или компания от друга и е заложен в основите на всички дейности свързани с рекламата, събитията, продуктите и услугите с които фирмата се асоциира пред света. Той съчетава в себе си остроумие, загадъчност и хармония, като в същото време е натоварен и с голяма отговорност. Този фактор е фирменото лого.

То е символът, който отличава всеки бранд. Веднъж създадено логото, е възможно да не се променя повече (стига да е направено качествено, с мисъл и емоция и да успява да отрази фирмените ценности)!

Изработка на лого

Изработка на лого

Логото стои върху всички видове рекламни материали на компанията, без значение дали става въпрос за – уебсайт или профил в социална мрежа, върху визитка, брошура, папка, тефтер, химилака, билборд, или пък върху униформата на служител.

То е в основата на фирменото видео представяне, както и при брандирането на служебен автомобил или търговски обект.

Спокойно можем да кажем, че логото е ядрото на фирмената индентичност. За изработката му са необходими – висока отговарност, мисъл, както и свежи и креативни идеи.

Процесът по изработването на лого стартира с определяне на мисията, фирмените цели и продуктовата гама. Прави се внимателно и задълбочено проучване на конкурентите и нагласите на потребителите.

Логото на фирмата Ви може да представлява името на бранда или да е просто графично изображение – символ, който да определя дейността или наименованието на компанията, или пък комбинация от двете.

Също така може да е едноцветно или направено в повече цветове. Това което е най-важно, всъщност е то да бъде уникално, лесно да се разпознава и запомня, както и да бъде ясно отличимо и добре изглеждащо във всеки размер – малък или голям.

лого дизайн

Изработка на лого

лого дизайн

Creative ideas & design

изработка на лого

Лого дизайн

 

Фирмените лога, изработени от Creativ ideas&design, притежават допълнителен елемент, който според нас е по-значим от другите – емоция!

Защото логото е преди всичко емоция.

ФОРМА ЗА ЗАПИТВАНЕ