was successfully added to your cart.

лого конкурс Archives - Creative ideas & design

Конкурс за лого на наградите Джон Атанасов

By | ИЗРАБОТКА НА ЛОГО, Лого | Няма коментари

 Конкурс за оригинално и разпознаваемо лого обяви Администрацията на Президента.

Създаването на логото е за състезанието на млади учени за наградите и грамотите „Джон Атанасов“

които се присъждат за забележителни постижения в сферата на информационните и комуникационните технологии.
Отличията се връчват от държавния глава от 2003 г. в подкрепа на обещаващи български изследователи. Инициативата се провежда в памет на най-знаменития изследовател от български произход в областта на информационните технологии Джон Атанасов, дал значим тласък на съвременното развитие на света.
В конкурса за лого на отличията могат да се включат графични дизайнери с въображение и добри идеи. Изборът ще бъде направен от специализирана експертна комисия. Победителят ще получи плакет и грамота от Президента на Република България. Ще бъдат връчени и две поощрителни награди.
Конкурсът е отворен от 11 юни до 31 юли 2014 г. Комплектът документи се подава на имейл адрес: nagradajohnatanasoff@president.bg или лично на адрес: София, бул. „Дондуков“ №2, за конкурса за лого на отличията „Джон Атанасов“. За обратна връзка и въпроси се свържете с нас на телефони: +359 2 92 39 106; +359 2 92 39 150.

ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА:

Администрацията на Президента на Република България организира конкурс за изработване на оригинален проект за лого за отличиятана Президента на Република България „Джон Атанасов“.

John Atanasoff

John Atanasoff

Целта на конкурса е създаване на съвременен символ на изследователската креативност, иновациите и практическото приложение на науката, въплътени в ежегодните традиционни награди за млади учени, притежаващи и доказали голям потенциал в областта на информатиката и информационните и комуникационните технологии. От кандидатите се очаква да представят проект на графичен знак, който да изразява в дългосрочен план: същността на отличията на Президента на Републиката „Джон Атанасов“ и  поставя акцент и внушава следните послания: изследователска дейност, творчески подход в научната сфера, открития, иновации в областта на информатиката, информационните и комуникационните технологии. Запазеният знак ще намери приложение в сайта на президентските награди „Джон Атанасов“, грамоти, плакет, бланки, конкурсна документация, визуална комуникация и др., в рамките на инициативата на Президента на Р България „Джон Атанасов“. Постъпилите конкурсни проекти се оценяват от специално назначено за целта независимо жури в състав: Председател: г-жа Екатерина Захариева, Началник на кабинета на Президента на Република България

Членове:

 1. проф. Светослав Кокалов, (ректор на Националната художествена академия)
 2. г-жа Велина Мавродинова, (Студио Ентусиазъм)
 3. г-жа Весела Данчева, (Compote Collective)
 4. г-жа Бояна Гяурова, (мениджър на One Design Week)
 5. г-н Андреан Нешев, (Post – studio)
 6. г-жа Анна-Мари Виламовска (Секретар по наука и здравеопазване на Президента на Република България)

Президентът на Република България ще удостои с плакет автора/авторите на проекта, който спечели конкурса за лого на инициативата по време на официалната церемония за връчване на отличията „Джон Атанасов“ за 2014г. през м. октомври 2014г. В допълнение, за проектите, класирани на второ и на трето място ще бъдат присъдени две награди, в размер на 200 /двеста/ лв. всяка. Авторските права върху проекта, класиран на първо място, ще се откупят от Администрацията на Президента за сумата от 1500 /хиляда и петстотин/ лв., с договор за предоставяне на авторски права. Спечелилият проект ще бъде медийно анонсиран. Допуснатите до участие в конкурса проекти, след получено съгласие от страна на автора/авторите, ще бъдат представени публично през м. септември 2014г.  

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 1. Изисквания към проекта:
 • Всеки проект трябва да бъде създаден специално за целите на конкурса;
 • Проектът трябва да е авторски, оригинален; новаторски; да не копира или напомня съществуващи лога или слогани, да е разпознаваем за целта на инициативата и да се асоциира със същността на  отличията на Президента на Република България в областта на информационните и комуникационните технологии „Джон Атанасов“;
 • Да не е бил показван публично по какъвто и да е начин;
 • Да е създаден изцяло от участника, който кандидатства с него. Ако проектът е създаден от повече от едно лица, в конкурса с него трябва да участват всички автори;
 • Каквито и да е права върху проекта или части от него да не бъдат притежавани от трети лица;
 • Всеки проект се придружава със:

а. Проект на графичен знак със и без надпис: Президентски награди „Джон Атанасов“, във векторен формат, всички шрифтове в криви. Всеки един от проектите на графичен знак трябва да бъде представен в черно-бял и в цветни варианти, във формат .eps или .ai. и да не съдържа информация за автора/авторите си. б. Текстово описание на концепцията – чрез текст в свободна форма да се обясни концепцията на автора/авторите. Кандидатите могат да използват подходящи за целта дигитални изображения за медийно приложение. Текстовото описание на концепцията не бива да надвишава 3 000 знака. в. Приложение, представящо възможностите за приложение на логото: да бъдат представени проект за сайт, плакет, грамоти, бланка, плакат и други. г. Декларация за  авторство на предложения проект по образец, даден в приложение. Декларацията трябва да бъде попълнена, подписана и сканирана. д. Автобиография на автора/авторите на проекта. е. Подписана декларация, в която всеки автор декларира:

 1. Предварително съгласие за предоставяне на авторски права върху разработката срещу обявената сума, по образец, съгласно приложението. Декларацията трябва да бъде попълнена, подписана и сканирана.
 2. Съгласие за публично представяне на авторския проект, по образец, съгласно приложението. Декларацията трябва да бъде попълнена, подписана и сканирана.

Независимото жури ще оценява единствено проекти, отговарящи на горепосочените условия. Проектите ще бъдат представени на журито без информация за техните автори.  

 1. Изисквания относно участниците:

Със свой авторски проект имат право да участват едно или повече физически лица, навършили 18 години,  и юридически лица. Всеки автор може да предложи за участие в конкурса до 3 (три) проекта, в изготвянето на които е участвал. Членовете на журито нямат право да участват в конкурса.  

 1. Всички подадени проекти се разглеждат и се допускат до участие в конкурса, само ако  отговарят на условията на конкурса.

 1. Подаване на проектите:

Проектите могат да бъдат подавани на адрес: София, бул. „Дондуков“ № 2, за конкурса за лого на отличията „Джон Атанасов“ или по интернет на е-mail: nagradajohnatanasoff@president.bg от 09:00ч. на 11 юни 2014 до 17:00 ч. на 31 юли 2014 г. (българско време). Прикачените документи не бива да надвишават 10 MB. Проекти, получени след посочения краен срок, няма да бъдат допуснати до участие.  

 1. Назначаване на жури:

Председателят и членовете на независимото жури се назначат със заповед на Главния секретар на Администрацията на Президента.  

 1. Оценяване на проектите:

Допуснатите до участие в конкурса проекти се оценяват по следните Критерии при оценяване:

 • Съответствие с посочените изисквания;

 

 • Съответствие с идеята и целите на конкурса „Джон Атанасов“;

 

 • Оригиналност на идеята;

 

 • Степен на графичен и смислов синтез;

 

 • Съвременно излъчване.

4. Обявяване на победителите: В срок до 15 август 2014г. се оповестяват класираните на първите три места проекти. Договорът за предоставяне/отстъпване на авторските права с автора/авторите на спечелилия конкурса проект се сключва в срок до 10 септември 2014г. На 3 октомври 2014г. спечелилият конкурса проект се отличава с плакет на официалната церемония за връчване на отличията „Джон Атанасов“ за 2014г.

ФОРМА ЗА ЗАПИТВАНЕ